نفس...
خیس میشم با تو هر شب زیر بارونی که نیست...
دستتو محکم گرفتم تو خیابونی که نیست...
باشمو عاشق نباشم کار آسونی که نیست...
عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست...
یه تیکه از آهنگ مهدی یراحی